Workshop Archivy - DK Poklad Ostrava

Workshop Březen 2023

InspiroHub: Filip Staněk – Smart body / chytré tělo (celodenní pohybový workshop)

25|03

InspiroHub, Workshop | Cvičební sál

Workshop Duben 2023

Workshop Květen 2023

Libor Vilím – Sebeřízení v praxi

20|05

Workshop | Poklad Ostrava-Poruba

Workshop Červen 2023

Libor Vilím – Sebeřízení v praxi

17|06

Workshop | Poklad Ostrava-Poruba

Workshop Září 2023

Libor Vilím – Sebeřízení v praxi

16|09

Workshop | Poklad Ostrava-Poruba

Workshop Říjen 2023

Libor Vilím – Sebeřízení v praxi

14|10

Workshop | Poklad Ostrava-Poruba

Workshop Listopad 2023

Libor Vilím – Sebeřízení v praxi

11|11

Workshop | Poklad Ostrava-Poruba