Seniorská akademie 2023 - 2024, jarní semestr - DK Poklad Ostrava

Seniorská akademie 2023 – 2024, jarní semestr

21. březen | 14:00 - 9. květen 2024 | 17:00

Přednáška, Pro seniory | Poklad Ostrava-Poruba

Pro seniory je připraven jarní semestr Seniorská akademie 2023 – 2024 navazující na úspěšně ukončený semestr podzimní, který se těšil velkému zájmu 48 posluchačů ve dvou zcela naplněných třídách. 

Ve spolupráci s erudovanými odborníky jsou v jarním semestru Seniorské akademie 2023–2024 připraveny atraktivní a zajímavé přednášky.

Přednášky se uskuteční: 21.3., 4.4., 11.4., 25.4. a 9.5.2024 vždy od 14:00 do 17:00.

 • Délka přednášky: cca 75 min
 • Vstupné: 1000,- Kč (10 přednášek jarního semestru)
 • Odkaz na vstupenky/školné: ZDE

Program přednášek Seniorské akademie

Ilja Hurník – Porubský kulturní fenomén | 21. 3. a 11. 4.

Lektor: RNDr. Jiří Bárta

Ilja Hurník (1922, Poruba – 2013, Praha) – ojedinělá osobnost české kulturní scény 20. století, která ve svém tvůrčím životě obsáhla řadu uměleckých oblastí: Hurník byl pianistou, hudebním skladatelem, spisovatelem, dramatikem, ale také pedagogem. Jeho dílo se vyznačuje noblesou, zářivostí, pohodou, laskavostí i vlídným humorem, a vzbuzuje i dnes živý zájem a kladnou odezvu koncertních umělců, sbormistrů, režisérů, ale i posluchačů a čtenářů.
Ilja Hurník se narodil v roce 1922 do učitelské rodiny ve slezské vesnici Poruba. Na své klavírní i skladatelské počátky hezky vzpomíná v knížce Dětství ve Slezsku i v četných povídkách svých barevných Notýsků. Po celý svůj život se porubský rodák do svého rodného kraje často a rád navracel. O Iljovi Hurníkovi zaníceně a erudovaně pohovoří Jiří Bárta, znalec mistrovy duše a života.

Bezpečnostní situace v Moravskoslezském kraji | 21. 3. a 25. 4.

Lektor: pplk. JUDr. Lubomír Valerián, PhD., v. v.


V první části přednášky se posluchači seznámí s bezpečnostní situací v Moravskoslezském kraji
Na slovo vzatý odborník Lubomír Valerián porovná statistické ukazatele z let 2022 a 2023 charakterizující kriminalitu a bezpečnostní situaci, a to nejprve v rámci celé České republiky a poté jen v samotném Moravskoslezském kraji. Rozbor lektora bude zaměřen na celkovou bezpečnostní situaci se zaměřením na tzv. obecnou kriminalitu tvořící převážnou část kriminality celkové. Bude provedena i analýza jednotlivých druhů trestných činů v Moravskoslezském kraji a její následné porovnání s celostátním stavem.

Pozoruhodné trestní kauzy
V druhé části přednášky budou posluchači seznámeni s vybranými konkrétními případy, kterými se v minulosti zabývala Policie ČR v Moravskoslezském kraji. Cílem přednášky je porovnání odborného (objektivního) zhodnocení bezpečnostní situace s obecným laickým vnímáním občanů a bude jej provázet pojednání o těch nejzajímavějších trestních případech, se kterými se lektor ve své bohaté
dlouholeté praxi setkal.

Jak si vytvořit a udržet blízký vztah s vnoučaty, a nejen s nimi | 4. 4.

Jak trénovat paměť aneb rutinu má mozek rád, ale neprospívá mu | 25. 4.

Lektor: Mgr. Dana Hrbáčová

Role babiček a dědečků je stále nezastupitelnější. Výchova se ale mění a od dnešních dětí se vyžadují jiné dovednosti, než tomu bylo dříve. Proto je důležité porozumět si navzájem mezi generacemi a umět si předat to dobré a potřebné. Pojďte načerpat současné poznatky o výchově dětí (z pohledu prarodiče) a zjistit, co právě Vaše vnoučata ocení.

Z obsahu přednášky:

 • Proč je lepší namísto hodnocení a kritizování děti pozitivně podporovat?
 • Děti a hranice – laskavost i důslednost při výchově.
 • Jak komunikovat s vnoučetem, aby chtělo komunikovat i ono s Vámi – jak získat jeho zájem?
 • Otázka – záchrana v emočně náročné situaci.
 • Chci mít pravdu nebo pozitivní vztah s vnoučetem? Aneb, jak vyjádřit kritiku a přitom nezranit.

Poslední průzkumy a nové postupy podporují názor, že se mozek – stejně jako tělo – dá trénovat. Mozek se chová jako sval, který je funkční jen tehdy, když jej řádně procvičujeme. Pracovní paměť a koncentrace je zodpovědná mimo jiné za efektivitu naší práce, za vybavení si co nejvíce relevantních informací a možností pro řešení různých situací a problémů – prostě za naši pomyslnou „bezchybnost“, která následně ovlivňuje vnitřní motivaci a vitalitu každého z nás. Je důležité být spokojen sám se sebou. Vše vám může jít rychleji a bez chyb, a i stres může být – stejně jako přetížení – eliminován, pokud svůj mozek podrobíte trénování. Tím nebudete tolik unaveni z každého dne a dokážete se soustředit na to,
co právě děláte.

Z obsahu přednášky:

 • Jak funguje mozek a paměť. 
 • Proces ukládání informací do paměti a jejich znovu vybavení.
 • Využití smyslů pro ukládání do paměti a její trénování.
 • Jak jít jinak na trénování a procvičování paměti.
 • Mnemotechniky.
 • Jak si vytvořit životní styl, který uchová aktivní mozek.
 • Jak vyživovat mozek.

Pozoruhodný svět digitálního pátrání | 4. 4.

Na okraji zájmu aneb regionální žurnalistika v Moravskoslezském kraji | 9. 5.

Lektor: Jan Žabka

Pozoruhodný svět digitálního pátrání
Přednáška je zaměřena na vylepšení orientace seniorů v prostředí internetu, přičemž bude kladen důraz na problematiku dezinformací a vizuálních manipulací. Účastníci si vyzkouší základní nástroje pro ověřování informací ve světě on-line a společně s lektorem prodiskutují nové typy (internetových) manipulací a jejich dopady na společnost.

Na okraji zájmu aneb regionální žurnalistika v Moravskoslezském kraji
Proč je regionální žurnalistika důležitá? Jaký je její stav v Moravskoslezském kraji? A jak ji můžou zlepšit sami občané? Na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi v diskuzi s novináři nové regionální investigativní a analytické redakce Okraj.

Historie zpravodajství | 11. 4. a 9. 5.

Lektor: Lumír Mořkovský

Zpravodajství je šíření zpráv a komentářů prostřednictvím médií, jakými jsou noviny, rozhlas, televize, internet a sociální sítě. Ve dvoudílné přednášce se Lumír Mořkovský zaměří na historii zpravodajství, a to od samotného vynálezu knihtisku přes noviny nebo telegraf až po mediální kanály současnosti. Dozvíte se, že se v plynutí dějin zpravodajství přizpůsobovalo politickým, sociálním, kulturním a technologickým změnám ve světě a že (nejen) v současnosti ovlivňuje veřejné mínění, politiku, společnost a kulturu. 


Jarní semestr Seniorské akademie 2023-2024 je vyprodán.
V případě zájmu o další ročník Seniorské akademie (2024-2025), prosím, kontaktujte Senior Point: seniorinfo@dkpoklad.cz

Projekt je spolufinancován městským obvodem Ostrava-Poruba.

Na co se u nás můžete dále těšit?

Karel Plíhal

24|10