Libor Vilím – Principy tyrkysové komunikace (tréninkové workshopy) - DK Poklad Ostrava

Libor Vilím – Principy tyrkysové komunikace (tréninkové workshopy)

5. listopad 2022 | 00:00

Workshop | Malá scéna

Pokračování mini tréninku pro vědomou dovednost Tyrkysové komunikace … aneb projděte bránou své vize

Další workshop bude v sobotu: 3.12. 2022

Co to je tyrkysová komunikace?

Tyrkysová komunikace pramení z trvalého růstu důvěry a přijetí odpovědnosti za osobní i pracovní život. Napomáhá k vědomému vytváření prostoru pro bytostnou seberealizaci. Touhy a ideály člověka jsou často větší než prožívaná realita. Chce-li kdokoliv vystoupit ze stereotypů, které už nedávají smysl, tak má volbu začít aktivně a svobodně jednat a komunikovat spolupracujícím způsobem. Tyrkysový přístup poznáme podle toho, že lidé v libovolné komunitě či týmu jsou spolu rádi, umí si vytvářet prostor pro realizaci a rovnovážně přispívají do komunity. Často to vidíme v některých rodinách. Důvěru, odpovědnost a vytváření vlastního prostoru k realizaci se lze naučit. Pojem tyrkysová úroveň organizací popularizuje F. Laloux světovým výzkumem organizací, které přes 50 let fungují na principu sebeřízení a samosprávy. Jeho závěry jsou universální pro libovolnou komunitu. 

Co vás na tréninkových workshopech čeká?

 • Prostor pro pojmenování vlastních rozvojových témat. Získávání námětů na tvůrčí použití poznatků ve vaši situaci. Proto jsou tréninkové workshopy vedeny koučovacím a interaktivním přístupem.
 • Některá témata objevíme cestou zážitkových cvičení a her. Umožňují hlubší pochopení fungování tyrkysových principů v libovolné organizaci, komunitě či rodině.
 • Mini tréninky v malých skupinkách citlivě nastavují zrcadlo schopnosti tyrkysově myslet a komunikovat. Průzkum vjemů a pocitů po každém mini tréninku tyrkysové komunikace, umožní vnímat, co chci a co nechci.
 • Písemné podklady jsou cenným vodítkem v průběhu a po absolvování umožní samostatně zdokonalovat dovednosti v tyrkysové komunikaci.

Jaká témata obsahuje seriál šesti tréninkových workshopů:

 1. Jsme trvale napojeni na cíle, které nám dávají hlubší smysl
 2. Vybíráme si své flexibilní role a odpovědně naplňujeme své závazky
 3. Rozhodujeme se svobodně, fungujeme sebeřízením a samosprávně
 4. Do práce chodíme bez masek, vytváříme rovné šance a naplňující vztahy
 5. Rosteme lidsky i výkonnostně díky žádaným zpětným vazbám
 6. Rádi iniciujeme a řešíme konflikty produktivně jako součást rozvoje

Zvažte, zda je vhodné absolvovat celý tréninkový seriál. Umožní vidět a získat celkový obraz. Rozšiřující náhled přinesou i účastníci z širokého spektra podnikání, zdravotnictví, školství, státní a neziskové sféry.

Komu jsou tréninkové workshopy určeny?

Všem lidem, kteří již dnes víc odvážně přistupují k lidem a životu se silným přesvědčením, že lidé jsou ve své podstatě dobří. Jsou to smělí vlastníci firem a startupů, udatní vedoucí a zaměstnanci libovolných organizací a aktivní členové komunit a vzkvétajících rodin.

 • Majitelé rodinných firem řešící: změny na trhu, udržitelnost, předání žezla či expanzi při udržení svých etických hodnot
 • Startapisté a živnostnící, aby zjistili, že jejich idea a ideály podnikání a odpovědné spolupráce jsou naplnitelné
 • Vedoucí a zaměstnance na rozcestí, kteří potřebují výrazně proměnit své pracovní prostředí, či zvažují úplnou změnu práce
 • Členy komunit, kteří touží po rovnováze v dělbě práce namísto přetížení při naplňování smyslu svého poslání
 • Rodiče cítící odpovědnost, za vytvoření harmonické a přirozeně fungující rodiny

Cena workshopu (v ceně je i občerstvení)

 • cena jednodenního vstupného v předprodeji 490 Kč, v den konání akce 590 Kč
 • cena za šest setkání s certifikátem o absolvování 2040 Kč

O lektorovi

Libor je evoluční kouč a trenér. Je dlouhodobě fascinován svobodnými firmami, které ještě více zesílilo díky poznání tyrkysového výzkumu F. Lalouxe. Asi nejlepší rozvojový přístup pro budování tyrkysových organizací je koučování. Libor je kouč a jeho koučovací praxe vychází z certifikovaných výcviků: GROW, TASC, Coaching Constellations, Inner Game a Ego and Soul Coaching. Užívá i přístupy: brief, result, masky a mindfulness. Je členem Asociace integrativních koučů. Jeho nejstarší role je trenérská. Od roku 1992 postupně rozvíjel obchodníky, manažery, trenéry, ředitele a majitele firem. Přitom vyvinul jednoduchý výsledkový systém s důrazem na sebeřízení, sebehodnocení a seberozvoj, které převzaly některé organizace, s kterými spolupracuje. Rád rozvíjí lidi prožitkem tím, že zapojuje to nejlepší z tréninků trenérů, koučinku, intuitivní a zážitkové pedagogiky, nenásilné komunikace, budování komunit a kruhů. Libora můžete ve veřejném Ostravském prostoru potkat v tématech jako je vědomá a respektující komunikace, umění říkat ne, pozitivní psychologie, emoce jako zdroj, , … 

Přijděte a najděte si svoji cestu, jak trpělivě a tyrkysově harmonizovat život.

Na co se u nás můžete dále těšit?

Karel Plíhal

24|10