Senior Klub - DK Poklad Ostrava

Senior Klub

Senior klub funguje od roku 2008. Jedná se o tradiční setkávání seniorů, které probíhá pravidelně vždy každou druhou středu v měsíci. Nabízí přednášky, workshopy i tolik žádaný tanec. Senior klub je přístupný všem a je zdarma, kvůli kapacitě sálu by ale zájemci měli sledovat webové stránky a včas si rezervovat místo na pokladně Pokladu (osobně nebo telefonicky na 555 131 111 nebo prostřednictvím info@dkpoklad.cz).

V roce 2018 jsme byli oceněni Magistrátem města Ostravy, jako nejlepší Senior klub roku 2018.

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s organizací SenSen (Senzační Senioři), která v srpnu rozdávala tablety nejlepším klubům seniorů v České republice. Mezi ně patří i náš Senior klub Akord. Tvůrci projektu SenSen tak ocenili naše seniory a darovali jim 8 tabletů.

Poklad nabízí seniorům nejen informace a zábavu, ale i vzdělávání

Přátelské posezení v nově zrekonstruovaném prostoru nabízí Senior Point, k tomu výběr zájmových kroužků a dalšího vzdělávání, informace o aktivitách senior klubů s provázáním na kulturní akce i možnost využít internetové připojení. Pomůže také s poradenstvím při komunikaci s různými typy úřadů případně s právními a sociálními službami. Otevřeno je v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Ke komunikaci lze využít telefonní číslo 555 131 131 nebo mailovou adresu seniorinfo@dkpoklad.cz.

Zájemcům od 55 let je určena Seniorská akademie –  program celoživotního neprofesně orientovaného vzdělávání, které startuje vždy v září. Senioři na hodinách cvičí svou paměť, věnují se rychlému vývoji v oblasti technologií nebo například společenským změnám s tím, že si předměty k studiu sami vybírají. Výuka zpravidla probíhá 2x měsíčně. Studium je zakončeno předáním diplomu a certifikátu na slavnostní promoci.