Rekonstrukce Pokladu zastavena.

Milí Ostravané,

je bohužel smutné, že ani druhá příležitost k dokončení rekonstrukce DK POKLAD nebyla úspěšná. Od počátku se potýkáme se spory se zhotoviteli díla, které vyústily až v současné zastavení stavby. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání týkající se ukončení rekonstrukce, poté bude budova zabezpečena. Zároveň pracujeme na aktualizaci projektové dokumentace a přípravě výběrového řízení tak, aby nový zhotovitel mohl na stavbu nastoupit co nejdříve a dílo bylo konečně hotovo. Těšili jsme se, že naplno rozjedeme kulturu v Pokladu nejpozději na jaře příštího roku. Je však jasné, že nejdříve se nového Pokladu dočkáme až v roce 2019. Vypadá to, že porubský Poklad je skutečně zakletý. Věřím pevně, že do třetice se dílo podaří a o to silnější kulturní zážitky Poklad svým budoucím návštěvníkům poskytne.

Květen 2017
Darina Daňková


Rada města Ostravy v dubnu 2017 rozhodla společně s městskou společností DK POKLAD zahájit se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ jednání o ukončení vzájemné spolupráce na této stavbě. Jako zhotovitel na této stavbě působí sdružení „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING. „Vzhledem k dlouhotrvajícím vzájemným neshodám ohledně způsobu provádění díla a zpoždění prací proti sjednanému harmonogramu jsme se rozhodli, že zhotovitele vyzveme k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo. Pokud bude vůle k důstojnému ukončení právních vztahů také na straně zhotovitele, z našeho pohledu by tato varianta byla optimálním řešením,“ řekl investiční náměstek ostravského primátora Břetislav Riger. Objekt byl v roce 2014 zakonzervován a ve výběrovém řízení byl vybrán nový realizátor dostavby „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“. Kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací bylo po rozhodnutí rady města se zhotovitelem zahájeno jednání o ukončení smluvního vztahu.
„Pokud se dohodneme na ukončení smlouvy o dílo, čeká nás zakonzervování stavby a výběr nového zhotovitele, ke kterému by mohlo dojít na podzim letošního roku. Samozřejmě se budeme snažit, aby byly práce na rekonstrukci domu kultury obnoveny co nejdříve, nicméně systém veřejných zakázek má jasně stanovená pravidla,“ dodal náměstek B. Riger.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Andrea Vojkovská


Zpět


 
Odběr novinek

Odběr novinek
Chcete si objednat pronájem? Kontaktujte nás!
„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.