O společnosti

O společnosti

Několik informací z historie podle knihy Ze života porubského domu kultury, autoři: Věra Šmajstrlová, Jiří Lexa (knihu možno zakoupit v Informačním centru na Hlavní třídě).

Jak se stavělo

Projekt porubského kulturního domu v Ostravě-Porubě na Švermově ulici v letech 1957–1958 realizoval Ateliér 2 Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic Ostrava. Základní kámen budoucí stavby byl položen 13. července 1958 pří mírové slavnosti. V období 1958–1961 budovu stavěly Pozemní stavby Gottwaldov.

Hrubá stavba byla dokončena v roce 1960 a kulturní dům byl pro veřejnost otevřen 29. prosince 1961 pod názvem Klub pracujících Poruby. Jeho provozovatelem byl Závodní výbor ROH Dopravního podniku města Ostravy. Stavba byla vybudována nákladem 11 500 tisíc korun.

Jak se rozvíjelo kulturní dění

Do nového kulturního domu přešly některé soubory ze Závodního klubu ROH Bytostav a brzy zahájily činnost četné nové kurzy, kluby a kroužky. Mnoho let zde působil loutkoherecký a činoherecký soubor. Konaly se zde oblíbená nedělní dostaveníčka mládeže, diskotéky, večery s tancem, filmové kluby. Celé generace Porubanů vzpomínají na festival Folkový kolotoč. Součástí domu kultury byla také knihovna. Divadla, koncerty, akce pro děti a také nezapomenutelné letní kino… to vše bylo součástí kulturního dění v Porubě.

Jak se vyvíjel název kulturního domu

V roce 1965, když přešel dům kultury pod správu Závodního výboru ROH Dolu Vítězný únor, změnil název na Dům kultury pracujících Dolu Vítězný únor. Od tohoto roku se zpracovával projekt amfiteátru.

Dne 1. června 1969 přešel dům kultury pod správu Závodního výboru ROH OKD Správa sídlišť Ostrava a opět změnil název, tentokrát na Dům kultury OKD.

Název změnil dům kultury ještě roku 1992, kdy na základě vyhlášené soutěže dostal Dům kultury Poklad (podle podmínek soutěže musel název být jednoslovný a obsahovat hlásky o, k, d). Roku 1993 po jeho privatizaci se majitelem stala nově vzniklá společnost DK POKLAD, společnost s ručením omezeným, a získal název DK POKLAD.

Přestože název POKLAD domu kultury zůstává, od ledna 2018 po fúzi se společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh oficiální název společnosti zní: AKORD & POKLAD, s.r.o.

Jak se změnil ekonomický ráz Pokladu po revoluci

Transformace na společnost s ručením omezeným představovala vůbec největší zvrat v historii v domu kultury. Nová společnost musela na jeho provoz sama vydělat a to si vyžádalo podstatné změny v náplni i v organizaci činnosti. Souvisely s tím i vnější a četné interiérové rekonstrukce a úpravy budovy v letech 1993–2008. Od 29. července 2008 je jediným vlastníkem domu kultury statutární město Ostrava.

Jak se dům kultury stal kulturní památkou

Dne 10. srpna 2009 byl dům kultury v Porubě prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou a zapsán do seznamu nemovitým kulturních památek ČR s odůvodněním, že stavba má význam jako doklad zachované totalitní architektury z konce padesátých let 20. století s dochovanými původními prvky jako nedílná součást urbanismu Poruby.

Jak je to dnes

Předpokládáme zahájení činnosti Pokladu v roce 2021. V letních měsících však společnost AKORD & POKLAD pořádá v prostorách letního kina Amfifest, kde se můžete těšit na promítání, hudební i divadelní představení.


 
Odběr novinek

Odběr novinek
Chcete si objednat pronájem? Kontaktujte nás!
„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.